Clip & Yoyo แบบต่าง ๆ

 

คลิปสำหรับประกอบสาย  (Lanyard Clip)

คลิปประกอบสาย เรามีหลากหลายรูปแบบให้เหมาะกับการใช้งานของสายคล้องบัตร แต่ละประเภท ซึ่งท่านสามารถเลือกใช้ได้ทั้งแบบ คลิปโลหะ หรือ คลิปพลาสติก  เราสามารถผลิตได้ทุกความต้องการของลูกค้า 

 

 

คลิปตัวดัน

มีทุกความกว้างของสาย 10,13,15, และ 20 มม.

 

คลิปก้ามกุ้ง

มีทุกความกว้างของสาย 10,13,15, และ 20 มม.

 

คลิปตัวดีด

มีทุกความกว้างของสาย 10,13,15, และ 20 มม.

 

ล็อคเหล็ก & ตัวปรับระดับสายโลหะ

 

ตัวปรับระดับสาย 

 

คลิปพลาสติก Plastic clip 

 

 

 

Release Hook & Safety

  

 

Release Hook

 

Safety

 

 

 

Yoyo & Carabiner

 เรามีโยโย่หลายแบบหลากสีให้เหมาะกับการใช้งานของแต่ละบริษัทหรือโรงงาน ซึ่งท่านสามารถเลือกใช้ได้ตามลักษณะงานและความสวยงาม

 

โยโย่แบบร้อยห่วง

 

 

โยโย่เหลี่ยม

 

โยโย่แบบใส

 

โยโย่แบบสีทึบ

 

Carabiner