สายคล้องแบบพิมพ์สอดสี Sublimation

Sublimation เป็นการพิมพ์สายคล้องบัตรระบบสอดสี เทคนิคเดียวกับการพิมพ์ full color ในงานพิมพ์อื่น ๆ เรานำมาใช้กับสายคล้องบัตรได้เช่นกัน สามารถพิมพ์ full color ได้เป็นล้านๆ สีโดยการระเหิด ทำให้สีไม่ตก สีสันสวยงามต้นฉบับ สามารถทำได้ดังนี้

• พิมพ์สอดสี 1 ด้าน หรือ 2 ด้านรอบสาย
• พิมพ์บนสายสีขาว ขนาดสายกว้าง 15 และ 20 mm.
• อุปกรณ์คลิปเลือกได้ทั้ง คลิปโลหะ หรือ คลิปพลาสติก 
• อาร์ตเวิร์ค เป็นไฟล์ ai

สายรุ่นนี้ พิมพ์สอดสีทั้ง 2 ด้าน คลิปโลหะ หรือ คลิปพลาสติก ดูสวยงาม