สายคล้อง Screen

 


 • รุ่นนี้เป็นแบบที่แสดงความเป็นองค์กร โดยใช้สายขนาดความกว้าง 11-15mm (แล้วแต่รุ่นของสายที่ท่านเลือก)
  • ตอกเป๊กโลหะ หรือ เย็บตะเข็บ
  • สกรีนสายชื่อบริษัท และ โลโก้ (1 หรือ 2 สี) แล้วแต่แบบ
  • ห้อยป้ายด้วย logo resin 15 mm มีทั้งแบบกลมและแบบหยดน้ำ

 • รุ่นนี้เป็นแบบที่แสดงความเป็นองค์กรเช่นกัน โดยใช้สายขนาดความกว้าง 11-20 mm (ขึ้นอยู่กับรุ่นและประเภทของสายที่ท่านเลือก)
  • สกรีนสายชื่อบริษัท
  • ติด logo resin 2 จุด ขนาด 13 mm แทนเป๊กโลหะ หรือ พลาสติกและ
  • ห้อยบัตรด้วย logo resin 15 mm มีทั้งแบบทรงกลมและแบบหยดน้ำ

 • รุ่นนี้เป็นแบบที่แสดงความเป็นองค์กรเช่นกัน โดยใช้สายขนาดความกว้าง 11-20 mm (ขึ้นอยู่กับรุ่นและประเภทของสายที่ท่านเลือก)
  • สกรีนสายชื่อบริษัท
  • ติด logo resin 2 จุด ขนาด 13 mm แทนเป๊กโลหะ หรือ พลาสติกและ
  • ห้อยบัตรด้วย logo resin 15 mm มีทั้งแบบทรงกลมและแบบหยดน้ำ

 • รุ่นนี้เป็นแบบที่แสดงความเป็นองค์กรเช่นกัน โดยใช้สายขนาดความกว้าง 11-20 mm (ขึ้นอยู่กับรุ่นและประเภทของสายที่ท่านเลือก)
  • สกรีนสายชื่อบริษัท
  • ติด logo resin 2 จุด ขนาด 13 mm แทนเป๊กโลหะ หรือ พลาสติกและ
  • ห้อยบัตรด้วย logo resin 15 mm มีทั้งแบบทรงกลมและแบบหยดน้ำ

 • รุ่นนี้เป็นแบบที่แสดงความเป็นองค์กรเช่นกัน โดยใช้สายขนาดความกว้าง 11-20 mm (ขึ้นอยู่กับรุ่นและประเภทของสายที่ท่านเลือก)
  • สกรีนสายชื่อบริษัท
  • ติด logo resin 2 จุด ขนาด 13 mm แทนเป๊กโลหะ หรือ พลาสติกและ
  • ห้อยบัตรด้วย logo resin 15 mm มีทั้งแบบทรงกลมและแบบหยดน้ำ

 • เป็นสายคล้องแบบ screen สาย โดยใช้สายขนาดความกว้าง 11-20 mm (ขึ้นอยู่กับรุ่นและประเภทของสายที่ท่านเลือก)
  • สกรีนชื่อบริษัท
  • ติดโลโก้บน yoyo ซึ่งสามารถยืดหดได้ เพื่อคล้องบัตรพนักงาน สะดวกมากเมื่อต้องดึงเข้าเครื่อง scan เช้า-เย็น
  • ติด logo ขนาด 13 mm แทนเป๊กโลหะเพื่อความสวยงาม

 • เป็นสายคล้องแบบ screen สาย โดยใช้สายขนาดความกว้าง 11-20 mm (ขึ้นอยู่กับรุ่นและประเภทของสายที่ท่านเลือก)
  • สกรีนชื่อบริษัท
  • ติดโลโก้บน yoyo ซึ่งสามารถยืดหดได้ เพื่อคล้องบัตรพนักงาน สะดวกมากเมื่อต้องดึงเข้าเครื่อง scan เช้า-เย็น
  • ติด logo ขนาด 13 mm แทนเป๊กโลหะเพื่อความสวยงาม

 • เป็นสายคล้องแบบ screen สาย โดยใช้สายขนาดความกว้าง 11-20 mm (ขึ้นอยู่กับรุ่นและประเภทของสายที่ท่านเลือก)
  • สกรีนชื่อบริษัท
  • ติดโลโก้บน yoyo ซึ่งสามารถยืดหดได้ เพื่อคล้องบัตรพนักงาน สะดวกมากเมื่อต้องดึงเข้าเครื่อง scan เช้า-เย็น
  • ติด logo ขนาด 13 mm แทนเป๊กโลหะเพื่อความสวยงาม

 • เป็นสายคล้องแบบ screen สาย โดยใช้สายขนาดความกว้าง 11-20 mm (ขึ้นอยู่กับรุ่นและประเภทของสายที่ท่านเลือก)
  • สกรีนชื่อบริษัท
  • ติดโลโก้บน yoyo ซึ่งสามารถยืดหดได้ เพื่อคล้องบัตรพนักงาน สะดวกมากเมื่อต้องดึงเข้าเครื่อง scan เช้า-เย็น
  • ติด logo ขนาด 13 mm แทนเป๊กโลหะเพื่อความสวยงาม